Tailoring The Road

Planiramo. Projektiramo. Optimiziramo. Skrbimo za prometno varnost.

REFERENCE

Projektne dokumentacije

 • ZAHODNA OBVOZNICA SLOVENSKA BISTRICA-II. ETAPA, PGD, PZI, Direkcija RS za ceste, 2019.
 • UREDITEV DRŽAVNE CESTE R3-644/1356 LJUBLJANA (ŠMARTINSKA)-ŠENTJAKOB, OD KM 0.895 DO KM 2.250, PGD, PZI, Direkcija RS za ceste, 2019.
 • UREDITEV CESTE G2-106 ODSEK 0263 ŽLEBIČ-KOČEVJE, OD KM 4,040 DO KM 4,720, PZI, Direkcija RS za ceste, 2019.
 • UREDITEV DRŽAVNE CESTE G2-108/1181 ŠENTJAKOB – RIBČE, OB NASELJU SENOŽETI, PZI, Direkcija RS za ceste, 2019.
 • UREDITEV ŠMARSKE CESTE V KOPRU (G1-1062 OD PRIKLJUČKA NA H5 DO USTREZNE NAVEZAVE NA OBSTOJEČE STANJE), IZP, Mestna občina Koper, DARS, Direkcija RS za ceste, 2018.

Prometne študije

 • IZDELAVA MAKROSKOPSKEGA PROMETNEGA MODELA IN KAPACITETNE PREVERITVE NAVEZAVE OBMOČJA OPPN V NASELJU ŠENTJERNEJ, Občina Šentjernej, 2020.
 • PROMETNA ANALIZA ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA SEVERNO IN LETALIŠKE CESTE NA VZHODNO
 • LJUBLJANSKO OBVOZNICO, DARS, Mestna občina Ljubljana, 2018.
 • KAPACITETNA PREVERITEV PROMETNE ZASNOVE V OBMOČJU CITYPARKA NA ŠMARTINSKI CESTI V LJUBLJANI, Mikrosimulacija prometa, LUZ d.d., 2019.
 • CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KRŠKO, Občina Krško, 2017.
 • ZAHODNA OBVOZNICA SLOVENSKA BISTRICA-PROMETNA ŠTUDIJA IN PROMETNO EKONOMSKO VREDNOTENJE, Direkcija RS za ceste, 2017.